Záruka - platné od 1. 1. 2014

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

Hodí se vědět

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží.

Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.