Obchodní podmínky pro B2B zákazníky

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém  www.xkko.cz , pro skupinu B2B zákazníků.  Internetový velkoobchod provozuje KIKKO CZ s.r.o., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  a kupujícího (B2B zákazník).


2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového velkoobchodu www.xkko.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a jejich odsouhlašení provozovatelem.

5.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového velkoobchodu www.xkko.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

8. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového velkoobchodu www.xkko.cz, pochází ze skladů oficiálních dovozce a distributora značky KIKKO/XKKO pro Evropu.

9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

10. Prodejce si, jako licencionář značek KIKKO a  XKKO, vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že nabyde dojmu, že prezentace zastupovaných značek kupujícím může poškodit nebo jinak znevýhodnit  zastupovené značky.

11. Prodejce si, vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že kupující nesplňuje interní požadavky prodávajícího pro budování obchodní sítě v ČR.

12. Minimální hranice pro VO/B2B objednávky:

Pro kupující s vlastní kamennou prodejnou je hranice minimální objednávky na 3.000 Kč bez DPH.

Pro ostatní kupující je  hranice minimální objednávky stanovena na 5.000 Kč bez DPH.