Proč XKKO ECO?


Co je to bioplast PLA?


Biopolymer PLA, používaný při výrobě našeho zboží,  je vyráběn v USA z odpadní geneticky nemodifikované kukuřice. Dovážíme tedy zboží, vyrobené z materiálů z obnovitelných zdrojů, které není závislé na produkci ropy ani jejích příměsí.

PLA je celosvětově uznáván a certifikován pro použití v potravinářství, a jeho zdravotní nezávadnost je tedy stoprocentně garantována. Pro zákazníky to znamená konec strachu z nebezpečných plastových hraček a dětského nádobí, které mohou obsahovat škodlivé ftaláty, dioxiny a jiné látky ohrožující zdraví dětí. Díky nejmodernějším vědeckým poznatkům může být i plast bez jakýchkoliv zdravotních rizik – a přitom být perfektně propracovaný, ekologicky nezávadný, a navíc biologicky odbouratelný.

Materiál PLA vypadá na první pohled a dotek stejně jako běžně užívané plasty vyrobené z ropy, dosahuje dokonce i stejných vlastností: pružnost, tvrdost, průhlednost, ohebnost a odolnost. Odlišuje se však od běžných plastů specifickým zpracováním a výrobním procesem.
Na rozdíl od obyčejných plastů jsou výrobky z bioplastu PLA také chuťově a čichově neutrální. Neobsahují absolutně žádné alergeny. Jsou proto vhodné i pro citlivější děti a kojence se zdravotními problémy.

Všechny výrobky z bioplastu PLA jsou biologicky odbouratelné. Lze je přírodně degradovat, zkompostovat a přeměnit na kvalitní biomasu či humus. Nepředstavují proto žádnou ekologickou zátěž a jsou dobrým znamením pro generace našich dětí.

Jak se vyrábí bioplast PLA?

Základní surovinou pro výrobu tohoto materiálu je rostlinná biomasa (např. kukuřice, obilniny, brambory, cukrová řepa, cukrová třtina, sója, tabák) a přírodní suroviny, jako jsou například celu-lóza a lignit. Bioplast je vyráběn ze škrobů těchto rostlin. Aby se škrob přeměnil na látku vlast-nostmi odpovídající plastům z ropy, je nutné jej vystavit vysokým teplotám a pomocí izolace z něj získat glukózu. Kvašením je z glukózy získána kyselina mléčná a později kyselina polymléčná (polylactid acid) – právě z toho vzniklo označení „PLA“.

Z PLA plastu lze poté vyrobit obalový materiál jakéhokoliv druhu. Pro výrobu tohoto materiálu se dají použít stejné přístroje jako pro výrobu klasických plastů, s tím rozdílem, že výroba bioplastů je až o 65 % energeticky méně náročná a nevyužívá se při ní ropa ani přídavné chemické směsi, změkčovače či jiná syntetická činidla, způsobující hyperaktivitu, alergie a zvýšení estrogenu v těle. PLA plasty jsou ve srovnání s konvenčními plasty mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Na co vše se plasty PLA používají? Jaké jsou jejich nevýhody?

Často jsou používány tam, kde je potřeba použít plast se zkrácenou životností. A zejména pak tam, kde se vyžadují vyšší nároky na kvalitu a zdravotní nezávadnost – v nemocničních zařízeních, ale také v domácnostech a v kuchyních, kde přichází plast do styku s potravinami.
V současné době lze z těchto materiálů vyrobit takřka vše: talíře, příbory, kelímky, sáčky, tašky, dózy na jídlo, krájecí prkénka, tácy, podnosy a další předměty denní potřeby.
Nacházejí konečně využití v rychlých občerstveních, restauracích, na festivalech anebo při domá-cích piknicích a grilování na zahradách.

Masovému rozšíření bioplastů prozatím bránila jejich vysoká cena. V současnosti jsou stále ještě dražší než syntetické materiály vyráběné z ropy. Přísnější regulace v rámci jednotlivých států i celé EU, podporující použití ekologicky šetrných plastů a technologický vývoj, však může tento stav brzy zvrátit.
S rozšířením bioplastů souvisí logicky také fakt nadměrné spotřeby ropy, její postupné zdražování a globální úbytek. I to přispívá k rychlejšímu vývoji technologií v oblasti bioplastů, k jejich stále rostoucí produkci a postupnému snižování jejich ceny.
 
Jak se rozkládají nebo kompostují?

Jejich výhodou je především biologická degradabilita a kompostovatelnost. Tyto ekologické materiály se rozkládají nejlépe za působení půdních bakterií, vyšších teplot, vel-kého objemu vzduchu a vyšší vlhkosti prostředí.
Tím jsou předurčeny ke kompostování ve velkých průmyslových kompostárnách, kde se přemění na kvalitní biomasu a humus, který je možné dál využít jako náhradu průmyslových hnojiv. Lze je ale kompostovat také doma na zahrádce, a dokonce je užít nakonec i jako hnojivo do květináčů. Doba rozkladu záleží na zmíněných podmínkách a na tloušťce stěny produktu. Testy a zkoušky prokázaly 100 % rozložitelnost v průmyslových kompostárnách – v řádu týdnů.

Na skládkách se po zahrnutí hlínou rozkládají také, trvá to však podstatně delší dobu.


Bioplasty nejsou recyklovatelné, ale kompostovatelné!