POMÁHÁME

Jsme přesvědčení, že velké prosperující společnosti by měly pomáhat. Proto se již od samotného vzniku snažíme podpořit ty, kteří pomoc opravdu potřebují.

 

DOBRÝ ANDĚL

je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných.

RADOST  Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

SPOLUPRÁCE  Spolupracujeme s lékaři, sestrami a sociálními pracovníky, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

RESPEKT  Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku nebo pomoci.

ODVAHA  Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme se být odvážní v komunikaci – argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní.    Více informací naleznete na www.dobryandel.cz

 

 

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières


Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.

Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře.

Zdravotnickou péči v téměř 70 zemích světa poskytujeme s pomocí téměř 3 000 mezinárodních a 34 000 místních spolupracovníků.

Více informací naleznete na www.lekari-bez-hranic.cz

 

 

Mobilní hospic Ondrášek

Komplexní podporou pomáháme nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich rodinám, aby poslední období života bylo důstojné, aby ho společně zvládli a aby měli možnost uzavřít svůj příběh.

Provázíme rodiny v době umírání a plníme přání těm, kteří chtějí zemřít doma.

Více informací naleznete na www.mhondrasek.cz

 

                                                    

 

Adopce na dálku®

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® více než 30 tisícům nejchudších dětí.

Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Více informací naleznete na www.charita.cz