Více pohledů

  • Máchadlo Květinová louka 5l

Máchadlo Květinová louka 5l


Buďte první, kdo napíše recenzi na tento produkt

EAN: 4035315402573Katalogové číslo: UN400257
Značka: Ulrich Natürlich

1 100,00 Kč

Details:

• změkčuje prádlo
• vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin
• netestováno na zvířatech
• neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy
• kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards
• veganský produkt


Detaily

změkčuje prádlo  •  vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin •  netestováno na zvířatech • neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy • kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards • veganský produkt

 

 

Použití:  60-90ml přidejte k praní do přihrádky pro aviváž. Lze používat při teplotách 30 ° / 60 ° Celsia.

 

 

Počet dávek v balení:

Balení 1l - cca. 13 dávek

Balení 5l - cca. 65 dávek

 

 

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004: 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, vůně (Limonene, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol)

 

 

 

 

 

 

 

Balení:  5 l

 

 

 

Nebezpečí

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina, D-Glukopyranóza, oligomerní, decyloktylglykosidy

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

 

Distributor: KIKKO CZ  s.r.o., Štěpaňákova 723/6, Ostrava - Kunčice, Česká republika, telefon: 608784478

Výrobce: W. Ulrich GmbH, Gewerbering 10, Eresing, Německo, telefon: +4898193931240

Tento výrobek Ulrich Naturlich je certifikován společností ECO-Control jako NCP-Vegan podle pokynů nejnovějšího standardu Nature Care Product Standard. ECO-Control je inspekční a certifikační orgán pro ekologické produkty v nepotravinářské oblasti.  Jedná se o prostředky, které slouží k čištění, údržbě a ochraně užitkových předmětů, rostlin, potravin a textilií.

Protože na tyto prostředky se nelze dívat bez přihlédnutí k jejím účinkům na životní prostředí, NCP standard stanovuje požadavky ohledně jejich složení a výrobních postupů tak aby měly co nejmenší a udržitelný vliv na přírodu a životní prostředí.  Základem jsou normy Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 889/2008.

 

 

 

 

 

 

Recenze

Napište vlastní recenzi

Právě hodnotíte: Máchadlo Květinová louka 5l

Jak hodnotíte tento produkt? *

  * ** *** **** *****
Cena
Užitečnost
Kvalita