Více pohledů

  • Odvápňovač 1l

Odvápňovač 1l


Buďte první, kdo napíše recenzi na tento produkt

EAN: 4035315421017Katalogové číslo: UN420105
Značka: Ulrich Natürlich

230,00 Kč

Details:

• určen pro odstraňování usazenin ve varných konvicích, pračkách
• lze ho použít i k ošetření koupelen
• vyroben z kvalitních obnovitelných surovin
• neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy
• kyselina mléčná snižuje usazování vodního kamene
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards
• veganský produkt


Detaily

určen pro odstraňování usazenin ve varných konvicích, pračkách. Lze ho použít i k ošetření koupelen •  vyroben z kvalitních obnovitelných surovin • neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy • kyselina mléčná snižuje usazování vodního kamene • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards • veganský produkt

 

Použití: podle stupně zavápnění lze ředit v poměru 1:3 až 1:5

 

 

 

 

 

 

 

Balení:  1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signální slovo: Nebezpečí

 

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina

 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

 

Distributor: KIKKO CZ  s.r.o., Štěpaňákova 723/6, Ostrava - Kunčice, Česká republika, telefon: 608784478

Výrobce: W. Ulrich GmbH, Gewerbering 10, Eresing, Německo, telefon: +4898193931240

Recenze

Napište vlastní recenzi

Právě hodnotíte: Odvápňovač 1l

Jak hodnotíte tento produkt? *

  * ** *** **** *****
Kvalita
Cena
Užitečnost